Što je fiskalizacija?

Fiskalizacija je skup mjera koje provode obveznici fiskalizacije, a kojima se uvodi nadzor nad izdavanjem računa za promet u gotovini kako bi se Poreznoj upravi omogućio efikasniji nadzor nad ostvarenim prometom u gotovini.

Za potrebe fiskalizacije pod pojmom „gotovina“ podrazumijeva se plaćanje novčanicama ili kovanicama (kunama i lipama), karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja osim plaćanja na transkacijski račun kod banke.

Prijedlogom Zakona o fiskalizaciji propisuju se i dodatni elementi koje svaki račun mora sadržavati (vrijeme i sat izdavanja, oznaka operatera na naplatnom uređaju, oznaka načina plaćanja, JIR i ZKI).

JIR ili jedinstveni identifikator računa - u trenutku ispisa računa dodjeljuje ga Porezna uprava, a putem kojega svaki kupac može provjeriti je li porez koji on plaća prodavatelju uredno prijavljen u Poreznu upravu.

ZKI ili zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije predstavlja vezu između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.

Prijedlogom Zakona se propisuje i način iskazivanja broja računa, koji se sastoji od 3 dijela:
Numerički broj računa – mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, koji svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n po svakom poslovnom prostoru ili naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.
Oznaka poslovnog prostora
Oznaka naplatnog uređaja

Sukladno navednom, broj računa mora biti prikazan na slijedeći način:
Broj računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja
ili npr.
1/POSL_PU/NAPL1                                                                                                                                                            
 
 
Tko su obveznici fiskalizacije?

Obveznici fiskalizacije su sve pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit ako su obveznici izdavanja računa, te fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrti, slobodna zanimanja).

Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom počinje 01.01.2013. godine, a podijeljena je u 3 faze:

Od 01.01.2013. obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, bez obzira na djelatnost koju obavljaju te za obveznike fiskalizacije koje kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (oznaka I područja NKD 2007).

Od 01.04.2013. obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala te obveznike fiskalizacije koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz čl.18 st.2 Zakona o porezu na dohodak.
Od 01.07.2013. obveza fiskalizacije propisuje se za sve obveznike fiskalizacije.

Izuzeti iz obveze fiskalizacije su sve fizičke ili pravne osobe koje prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost isključuje obvezu izdavanja računa, te izuzeća za djelatnosti navedene u Prijedlogu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom čl.5. (neka od izuzeća su: prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, ostvareni prometi evidentirani preko mjernih uređaja).

U mjesecu prosincu izlazi verzija Pantheona 55.59.00 sa kompletnim rješenjem za fiskalizaciju za korisnike iz sve tri faze fiskalizacije. Naglasili bi da svi naši korisnici sa UC-om imaju verziju Pantheona sa riješenom fiskalizacijom besplatno – potrebno je samo nadograditi program.

Metoda fiskalizacije

Za razliku od zemalja u okruženju u kojima je već proveden postupak fiskalizacije i koji se bazirao na hardverskom rješenju (fiskalne blagajne, fiskalni printeri – uređaji), u Republici Hrvatskoj rješenje je softversko, pa se bazira na uspostavi sustava kontrole izdavanja računa.

Model fiskalizacije kojemu se okrenula Republika Hrvatska zahtijeva uporabu softvera prilagođenog procesu fiskalizacije, te se uvodi obveza obveznicima fiskalizacije da račune moraju izdavati putem elektroničkih naplatnih uređaja koji moraju omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje računa te omogućiti internetsku vezu za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom.

Kako će izgledati postupak fiskalizacije računa?

U trenutku izdavanja računa za promet u gotovini (znači prije ispisa računa) obveznik fiskalizacije digitalno potpisuje elemente računa (kreira se ZKI) te ih putem internet veze dostavlja Poreznoj upravi. U Poreznoj upravi se tada provjerava jesu li dostavljeni svi propisani elementi računa te jesu li potpisani ispravnim digitalnim certifikatom (digitalni certifikat izdaje FINA, tzv. „FISKAL“, i služi isključivo za potrebe fiskalizacije). Ako su ispunjeni ovi uvjeti, Porezna uprava računu određuje JIR. Ovaj proces odvijat će se u roku od 2 sekunde. Tada se račun putem internet veze vraća obvezniku fiskalizacije koji ga ispisuje i daje kupcu.

U slučaju prekida internet veze, kupcu se izdaju računi bez JIR-a, a Zakonom je propisan rok od 48 sati u kojemu se svi izdani računi bez JIR-a moraju dostaviti u Poreznu upravu. U slučaju kvara naplatnog uređaja, računi se izdaju iz Knjige ovjerenih računa te se naknadno unose u naplatni uređaj i šalju putem internet veze u Poreznu upravu kako bi dobili JIR, na isti način kao i svi redovni računi. Naknadno dobiven JIR se obavezno mora prepisati na račun koji je izdan iz Knjige ovjerenih računa.

Kako se pripremiti za fiskalizaciju?

Obveza izdavanja računa putem prilagođenih elektroničkih naplatnih uređaja značit će za neke obveznike fiskalizacije obvezu nabavke uređaja, a za one koji već imaju uređaje nadogradnju istih kako bi mogli provoditi postupke fiskalizacije.

Svaki obveznik fiskalizacije dužan je:

osigurati internetsku vezu
prilagoditi naplatni uređaj za korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje računa kako bi od Porezne uprave svaki račun koji podliježe fiskalizaciji dobio JIR

od Finanacijske agencije nabaviti digitalni certifikat, tzv. FISKAL pomoću kojega se kreira ZKI na svakom računu koji podliježe fiskalizaciji – certifikati koje trenutno posjedujete (FINA certifikat za e-poreznu, net banking i slično) NISU certifikati za fiskalizaciju!
od Porezne uprave nabaviti Knjigu ovjerenih računa (za slučaj potpunog prestanka rada naplatnog uređaja)

Kako se pripremiti za fiskalizaciju?

Obveza izdavanja računa putem prilagođenih elektroničkih naplatnih uređaja značit će za neke obveznike fiskalizacije obvezu nabavke uređaja, a za one koji već imaju uređaje nadogradnju istih kako bi mogli provoditi postupke fiskalizacije.

Svaki obveznik fiskalizacije dužan je:

osigurati internetsku vezu
prilagoditi naplatni uređaj za korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje računa kako bi od Porezne uprave svaki račun koji podliježe fiskalizaciji dobio JIR

od Financijske agencije nabaviti digitalni certifikat, tzv. FISKAL pomoću kojega se kreira ZKI na svakom računu koji podliježe fiskalizaciji – certifikati koje trenutno posjedujete (FINA certifikat za e-poreznu, net banking i slično) NISU certifikati za fiskalizaciju!
od Porezne uprave nabaviti Knjigu ovjerenih računa (za slučaj potpunog prestanka rada naplatnog uređaja)

Česta pitanja budućih obveznika na temelju Prijedloga Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

1. Kada se mora izvršiti fiskalizacija izdavanja računa?


Fiskalizacija izdavanja računa obvezatna je kod izdavanja računa koji se naplaćuju sredstvima u gotovini (novčanice ili kovanice, sve kartice, čekovi, bonovi ili sličnim drugim načinima plaćanja) – sve osim direktne naplate na račun.

2. Prati li se sljednost računa u postupku fiskalizacije?

Sljednost računa treba biti osigurana u knjigovodstvu, a prilikom fiskalizacije izdavanja računa ne prati se sljednost računa (u Poreznu upravu šalju se samo računi vezani uz gotovinski oblik plaćanja, računi plaćeni na transkacijski račun ne podliježu fiskalizaciji)

3. Kako se postupa ako se prvo zatraži R1 račun plaćanje virmanom, a račun se ipak plati gotovinom?

U takvoj je situaciji potrebno stornirati prethodni račun te izdati novi sa načinom plaćanja gotovina.

4. Hoće li broj računa imati oznaku godine izdavanja?

U broju računa nema oznake godine izdavanja. Datum izdavanja računa sastavni je dio sadržaja računa, a kako će se svaka provjera računa od strane Porezne uprave izvršavati ne samo dostavom JIR-a već obvezatno i dostavom podataka o vremenu i datumu izdavanja, nema potrebe da godina izdavanja bude sastavni dio broja računa.

5. Koju oznaku plaćanja moram staviti ako je račun plaćen u različitim sredstvima?

Prilikom naplate u različitim sredstvima koristi se oznaka „ostalo“ pri čemu nije potrebno specificirati iznos gotovine.

6. Kako postupati ako se izdaje predračun koji se naplaćuje u gotovini?

Takav predračun stvara obvezu fiskalizacije. Kod izdavanja računa stornira se predračun (moguća fiskalizacija) te izdaje račun.

7. U slučaju da prodavaonica ima samo jednu blagajnu a više blagajnika, da li svi mogu raditi pod istom šifrom?

Ne. Blagajnik mora vršiti prijave i odjave u sustav (blagajnu) pod svojim imenom prilikom izdavanja računa. Na računu će biti oznaka blagajnika koja se prilikom slanja xml datoteke u Poreznu upravu povezuje sa OIB-om blagajnika. Dakle, u Poreznu upravu dostavlja se OIB blagajnika na temelju kojega će se ujedno vršiti i kontrola radnog vremena i radnih dana.

8. U slučaju mobilne prodaje, pri kojoj uređaj nema GSM kartice, je li prihvatljivo izdavati račune koji će se u pravilu fiskalizirati krajem dana prijenosom na server tvrtke?

Ne. Porezni obveznik mora omogućiti provedbu fiskalizacije nabavom mobilnog uređaja sa mogućnošću spajanja na internet mrežu.

9. Da li moram nabaviti poseban certifikat za fiskalizaciju ili mogu koristit već postojeće certifikate od FINA-e ili e-bankinga?

Ne. FINA izdaje poseban certifikat, tzv. „FISKAL“ pomoću kojega se kreira Zaštitini kod izdavatelja računa (ZKI) i koji se nalazi na svakom izdanom računu.

10. Tvrtka ima maloprodajnu jedinicu, ali izdaje i račune za najam poslovnog prostora (računi se knjiže na drugu poslovnu jedinicu i sva napalta ide preko transakcijskog računa). Moraju li se fiskalizirati svi računi tvrtke ili smo u onim poslovnim jedinicama koje barataju gotovinom?

Opisani slučaj znači da obveznik ima dva poslovna prostora. Ako se najam plaća isključivo uplatom na račun i nema poslovanja u gotovini, za taj poslovni prostor tada nema ni obveze fiskalizacije. Za maloprodajno mjesto, kao drugi poslovni prostor, računi mogu imati svoj numerički slijed izdavanja te za njih postoji obveza fiskalizacije.

11. Koristi li storno račun isti brojač kao i redovni račun?

Da, storno račun koristi isti brojač kao i redovni račun.

12. Smije li račun sadržavati pozitivne i negativne stavke?

Da, račun smije sadržavati i pozitivne i negativne stavke.